به تابلوهای راهنمایی و رانندگی دقت بفرمایین!!!

این یکی تابلو رو دیگه ندیده بودم که دیدم !!!

می خوام یه درخواست بدم اطراف مهرآباد تا شعاع 1000 کیلومتری نصب کنن!

/ 6 نظر / 96 بازدید
ننه صدرا

ای بابا من یکهفته ی دیگه مسافرم دست ودل منو نلرزون[گریه][گریه]

زهرا

سلام تا الانم شانسی زنده ایم

ننه صدرا

نامرد چرا ادرس منو درست نکردی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 منو بگو میخواستم برم زیارت امام رضا نایب الزیاره ازطرفت باشم تازه یه نمازم بزنم تنگش،حالا فقط برای تنیا نماز میخونم![قهر]

ننه صدرا

نع مو بچه محل امام رضام! دکتر تینا در جریانه،کل خاندانمون مشد تشریف دارن!فکر کردی مو از این بچه سوسولای تهرانوم؟!!!(البته از مدل خوباشوم ،نع از او بدجنساش) 4ماه مارو نطلبیده ،دل که جای خود دیده بهانه اش را میگیرد!

م.ن.آزادانی

احتمالامنظورش خطر سقوط هواپیما بوده [نیشخند]