فرصت

پرسید : زمان زیادی مانده ؟

پاسخ دادم : نه

پرسید : خورشید را دوباره می بینم؟

پاسخ دادم : نه

پرسید : ماه را چطور؟

پرسیدم : مگر به حد کافی آن ها را ندیده ای ؟

پاسخ داد : نه

/ 5 نظر / 13 بازدید
ننه صدرا

بازگشت غرور آفرین شما را به ام اقرای جهان اسلام خوش امد می گوییم! چه طولانی بود!

ننه صدرا

یک حقیقت تلخ! چه زود دیر می شود!

وارش مهر

سلام خوشحالیم که برگشتین به سلامت... اینروزا بارفتن مرتضی عزیز تازه فهمیدم که ناگهان چقد زود دیر میشود........... دیگه ربطی به پیر و جوون نداره...باید قدرثانیه هارو دونست.... باید چشم هارا شست و جور دیگر نگاه کرد..................

ننه صدرا

در ورودی شهر تهران از سمت شمال شرق (لواسان و...)نوشته شده: به ام القرای جهان اسلام خوش آمدید! نکته1:آیا مگه چرا شما تهرانی نیستید؟ نکته 2:یا شما تا حالا لواسان نرفتید؟ نکته3آیا شما بی دقت هستی ومن خیلی تیزم!!!! نکته 4:آیا شما تنبل هستی وحوصله چرخش چشمانتان را ندارید![خواب][خواب]