اخطار جدی!

 

چشم سعی می کنیم در حجم یا بر خط بخوریم و بیاشامیم

باشد که رستگار شویم!

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
والری

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]در حجم عالی بوووووووووووووووود!!!!!!!! آقا اینو یه جا نوشتم بعدا نگاه کنم بخندم!!!

م

منظورشون در مکان خاصی هست آیا؟

وارش مهر

[خنده][زبان]

م.ن.آزادانی

[قهقهه]

رها

خخخ امتحان کن اگه رشتگار شدی بوگو ما هم ازین به بعد بر حجم بخوریم و بیاشامیم