خلسه

زندگیم را سه بخش کرده ام بخشی که خوابم، بخشی که نیمه بیدارم، بخشی که خودم را به خواب زده ام، بخش سوم  لازمه ی زندگیم شده ، چون چاره ای جز  آن ندارم.

پاپستی: هنوز ماموریتم

/ 7 نظر / 17 بازدید
ننه صدرا

می بینم که وسط ماموریت زیر آبی رفتی [عینک] رفتم گزارش بدم به بالا دستی ها[شیطان]

سعید

نه دیگه زیر آبی نرفته یک هفته هم بیشتر شده که نبوده رسیدن به خیر جناب پارسا[گل]

یک عددننه صدرای دوست نمای بدجنس

نه بابا هنوز ماموریته! ایرونی جماعت از زیرکاردر رو بخصوص از نوع آزادش[خنده]

ننه صدرا

جزیره هامون؟؟ نامرد نکنه اطلاعاتی هستی لو نمی دی! حاج آقا غلط کردیم ما نبودیم ![اضطراب]

تینا

اخه اطلاعاتی رو که نمیبرن تو جزیره ، داداش معصوم من میره اونجا زحمت میکشه برای استخراج نفت ...

تینا

داداشم گفت جزیره ها مون ، سمانه فکر کرد جزیره ی هامون [خنده] نه عزیزم داداشم خارک رفته ، میدونی کجاست ؟ جنوبه

ننه صدرا

هاااااااااااگرفتم! همسرم گاهی جنوب ماموریت می ره!! دکتر تینا اینقد این داداشتو لوس نکن بزار مرددددددددددد بار بیاد.[بازنده]