این کجا و آن کجا ؟

یکی از اتفاقات جالب زندگیم اینه که خواهرزادم در سن دو سالگی با موبایلم می خواد از خودش عکس سلفی بگیره اون وقت من در سن دو سالگی به باقلا می گفتم تخمه!

/ 4 نظر / 23 بازدید
م

جلل خالق....از این نسل جدید باید ترسیدا

رها

من به آلوچه میگفتم آچوله باقلا هم اصن نمیدونستم چیه اون زمان فکر میکردم یه چی تو مایه های پسته ست[نگران] گودزیلان اینا گودزیلاااااا[اضطراب]

ترسا خانوم

[خنده]

م.ن.آزادانی

[خنده][خنده][قهقهه][قهقهه] فک کن بیست سالگیش چی میشه !!!!!!!!!