کمال گرا

یه تست 10 سوالیه کمال گرایی رو پر کردم به این صورت که برای هر سوال به میزان موافق بودن  امتیاز باید داد:

 

-2 کاملا مخالفم

-1 مخالفم 

0 نظری ندارم 

1 موافقم

2 کاملا موافقم 

 

یعنی امتیازها در حد فاصل -20 تا +20

کسی که +20میشه یعنی کمال گرا ازنوع شدیده 

کسی که -20 میشه راحت و بی خیال

 

مجموع امتیازهام صفر شد .خنثی

حالا من کمال گرا هستم یا نیستم آیا؟سوال

راحت و بی خیالم آیا ؟سوال

 

اصن فکر کنم تسته استاندارد نیست!!!

والللا با این تستاشون!!!

/ 4 نظر / 16 بازدید
وحید53

مکانیزم دفاعی تصعید خوبه

رها

تستاشونو ولش چرت و پرته من از خصوصیاتم و رفتارام قششششنگ معلومه کمالگرایی منفی دارم[اضطراب]

والری

فک کنم اشکال از محاسباتت بوده با ماشین حساب مهندسی بزن[چشمک][نیشخند] من همیشه کمالگرا بودم ولی 3 واحد احتمال بهم فهموند 10 داداش 2قلوی 9.75 عه،که یه سال مدرسه دیر رفته[خنثی] [نیشخند]

khodai

حد وسط و بگیر به نفعته[نیشخند]