آشنا

نمی شناسمت حتی در عرفات 

حتی با نشانه هایی که ازت سراغ دارم

نمی شناسمت ای آشنای  ناشناس

خودت را به من بشناسان!

/ 2 نظر / 21 بازدید
سعید

التماس دعا ... عید هم بر شما مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]