راهنما ! راهنما!

 

یه سری در حال رانندگی بودم می خواستم سمت راست بپیچم راهنما رو زدم سرعتم رو شروع به کم کردن کردم یه دفعه صدای ترمز شدیدددد از پشت سرم شنیدم...

ماشینه که داشت از کنارم رد می شد همچین برگشتم با صدای بلند به رانندش  گفتم : خدا خیرت بده په نمی بینی دارم راهنما میزنم!

اونم که ظاهرا از دستم  شاکی بود بلند جواب داد : خدا خیرت بده داری راهنما سمت چپو می زنی و من از تعجب دهنم چندین متر برای مدت چند ثانیه از تعجب باز موند...

 و با لبخندی از راننده ی مقابل عذرخواهی کردم ...

 

 

 

 

 

بعضی وقتا تو اختلافات و بحث ها خودمون مقصریم کافیه یکم دقتمون رو رو رفتارامون بیشتر کنیم

 

 

 

/ 5 نظر / 45 بازدید
ننه صدرا

خب خدا رو شکر یکی پیدا شده رانندگیش از من بدتره[چشمک] برای دو خط اخر[تایید] کاملا درست می گی این ماسک حق به جانب بودن همیشگی رو باید برداریم .

ننه صدرا

برگشتی؟ همین الان اومدم پرشین دیدم آپ کردی !

مهدی

حالا اگه یه زن اینکارو میکرد میگفتیم تقصیر خودش نیست کلا توانایشو نداره[قهقهه] از شما که مردی توقع اینجور سوتی رو نداشتم[نیشخند]

م.ن.آزادانی

[خنده] دمت گرم مهندس ازت یه همچین انتظاری نداشتم !!!!!!!!!! یه سوال چرا پارسا شد ح.شفیعیان آیا؟ یه دفعه تغییر هویت دادی مهندس چرا آیا؟

موج

خوب که حالا راهنما زدین ، بعضی ها که فکر میکنن راهنما یک وسیله تزئینی در خودرو ، خدایش اگه یه خانوم بود چقدر پشت سرش حرف میزدین