ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم


روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست!

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!!!

امروز یکی زنگ زده رو موبایلم میگه : شما فلانی(دقیقا اسم و فامیل )هستی ؟

بش میگم : بله بفرمایین ، خودم هستم  .

میگه : این صدا، صدای فلانی نیست که؟!؟!

بش میگم : بابا خودمم !!!

میگه : آقا ببخشید مزاحم شدم  بعدش قطع می کنه 

تعجبعصبانیزبانسوال

آقا !!! قطع نکن !!! بابا!!! 

   + ح . شفیعیان (پارسا آزاد) - ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/٢٠