ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم


روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست!

لحظات

چه زود دل می بندیم و چه دیر دل می کنیم

چه زود می رنجیم و چه دیر می بخشیم

چه زود اشک می ریزیم و چه دیر می خندیم

چه زود می سوزیم و چه دیر می سازیم

چه زود ناامید می شویم و چه دیر امیدوار

چه زود آشفته می شویم و چه دیر آرام

چه زود فراموش می کنیم و چه دیر یادآوری

چه زود زندگی می کنیم و چه دیر می فهمیم!

   + ح . شفیعیان (پارسا آزاد) - ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٧