ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم


روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست!

درس آزادگی

امروز سالروز بازگشت آزادگان به میهن بود، آنهایی که به ما درس آزادی و آزادگی از دنیا و هر چه در آن است دادند ، آزادگانی جان بر کف که به شوق شهادت در جبهه ها، عازم سفر شدند، اما افتخار اسارتی نصیب آنان شد که معنای ظاهریش خلاف معنای باطن را داشت،  چرا که آنان قبل از آن، خود را از بند نفس و زیبایی های فریبنده ی زندگی رهانده بودند. و اجر اسارتی نصیب آنان شد که اگر بیشتر از شهادت نباشد کمتر هم نیست.

امید است که ما هم درس بیاموزیم و از تعلقات دنیوی آزاد شویم.

 به قول مولانا

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک / چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

   + ح . شفیعیان (پارسا آزاد) - ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢٦