ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم


روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست!

سرزمین من

سرزمین من 

وسعت آسمان و دریایت یکسان است

برای بقای تو  تلاش می کنم 

برای سربلندیت

برای آبادانیت

   + پارسا آزاد - ٧:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٩

فرصت

پرسید : زمان زیادی مانده ؟

پاسخ دادم : نه

پرسید : خورشید را دوباره می بینم؟

پاسخ دادم : نه

پرسید : ماه را چطور؟

پرسیدم : مگر به حد کافی آن ها را ندیده ای ؟

پاسخ داد : نه

   + پارسا آزاد - ٥:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٤